Bereken zelf je transitievergoeding

Als je geconfronteerd wordt met ontslag, gaat er natuurlijk veel door je hoofd. Eerste reacties zijn vaak: “Mag ik wel ontslagen worden?”, “Heb ik recht op een ontslagvergoeding” en “Kan ik zelf mijn transitievergoeding berekenen?”. In dit artikel leggen we uit wanneer je aanspraak maakt op een ontslagvergoeding en hoe je de hoogte de wettelijke transitievergoeding in 2022 kunt berekenen en voor 2023 kunt inschatten.

Wanneer transitievergoeding?

Als je werkgever jou op diens initiatief ontslaat of je arbeidscontract niet verlengt, maak je aanspraak op een transitievergoeding. Dat geldt zowel voor werknemers in hun proeftijd, met een tijdelijk contract als met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Je komt ook in aanmerking voor een transitievergoeding wanneer je zelf ontslag neemt wegens nalatigheid of ernstig verwijtbaar handelen door je werkgever.

Wanneer geen transitievergoeding?

Je komt niet in aanmerking voor een transitievergoeding wanneer het ontslag het gevolg is van verwijtbaarheid of nalatigheid van jezelf. Wanneer je met pensioen mag of wanneer je werkgever failliet is, krijg je ook geen transitievergoeding. Verder kan er in je cao zijn opgenomen dat er een andere voorziening geldt bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen. In dat geval krijg je geen transitievergoeding, maar wel een vergelijkbare ontslagvergoeding.

Transitievergoeding berekenen

Vanaf 1 januari 2020 geldt dat je vanaf je eerste werkdag het recht op transitievergoeding opbouwt. De hoogte van je transitievergoeding wordt bepaald door de duur van je dienstverband (hoe lang je in dienst bent geweest) en de hoogte van je bruto maandsalaris (je salaris vóór afdracht van belastingen). De formule voor de berekening van de transitievergoeding is wettelijk vastgelegd en voor iedereen hetzelfde. De uitkomst (hoogte) verschilt echter voor iedere werknemer. Hieronder lees je hoe je zelf je transitievergoeding voor 2022 en 2023 kunt berekenen.

Transitievergoeding berekenen 2022

De maximale transitievergoeding in 2022 bedraagt € 86.000 bruto. Indien jouw bruto jaarsalaris hoger is dan € 86.000, geldt maximaal dat bruto jaarsalaris. Je mag voor het bepalen van je bruto maandsalaris ook vaste of gebruikelijke looncomponenten van de afgelopen 3 jaar meenemen in de berekening. Denk daarbij aan vakantiegeld, bonussen of andere toeslagen. Je kunt de hoogte van jouw transitievergoeding als volgt berekenen:

1.      Reken met 1/3 maandsalaris voor ieder volledig gewerkt dienstjaar;

2.      Tel daar 1/36 maandsalaris bij op voor de resterende volledig gewerkte maanden;

3.      En tel daar afsluitend 1/1095 maandsalaris bij op voor de resterende werkdagen.

Transitievergoeding berekenen 2023

Het maximum van de transitievergoeding wordt ieder jaar aangepast aan de ontwikkeling van de contractlonen. Op het moment van schrijven is het maximum voor 2023 nog niet bekend, maar dat zal (gezien de stevige inflatie) ongetwijfeld toenemen. Kijkend naar het maximum in 2020 (€ 83.000), 2021 (€ 84.000) en 2022 (€ 86.000), ligt het in de lijn der verwachting dat de maximale transitievergoeding in 2023 zeker € 88.000 bruto zal zijn. Voor de handmatige berekening kun je dezelfde rekenregels als hierboven toepassen.

Gratis rekenhulp transitievergoeding

Wil je zonder zelf te hoeven rekenen een indruk krijgen van de hoogte van je transitievergoeding? Gebruik dan de gratis Rekenhulp Transitievergoeding. Je weet binnen 15 seconden waar je aan toe bent. Bovendien krijg je tips over hoe je hoogte van je ontslagvergoeding verder kunt verhogen.